WORK
Mesenat og Fond
Mesenat og Fond
Mesenat og Fond
Book design
Design/layout of book, Mesenat og Fond, Stiftelsestradisjoner i Norge og utlandet.